11-08-2023 16:46

Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Giới thiệu

- Địa chỉ: 48 Tố Hữu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa:  11:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 19.500 ₫

Hình ảnh

Thực đơn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Thực đơn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Thực đơn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Thực đơn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Thực đơn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Thực đơn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Xem tất cả hình ảnh...

Món ăn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Món ăn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Món ăn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Món ăn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Món ăn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Món ăn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Món ăn- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Món ăn] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Không gian- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Không gian] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Không gian- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Không gian] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Không gian- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Không gian] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Không gian- Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân
[Không gian] - Quán Nhậu Lóc Cóc Quán - Lẩu Cua Bình Dân

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan