21-08-2022 09:40

Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Giới thiệu

- Địa chỉ: 1 Tăng Bạt Hổ, P. Phú Bình, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa:  06:00 - 18:00
- Giá: 8.000 ₫ - 10.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Tổng hợp- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Món ăn- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Món ăn- Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Mì Bình Dân - Tăng Bạt Hổ

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan