27-07-2023 09:50

Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Giới thiệu

- Địa chỉ: Lạc Long Quân, P. Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
- Số điện thoại: (0210) 3 845 939
- Giờ mở cửa:  08:00 - 22:00
- Giá: 70.000 ₫ - 200.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Tổng hợp- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Tổng hợp- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Tổng hợp- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Tổng hợp- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Món ăn- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Món ăn] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Xem tất cả hình ảnh...

Món ăn- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Món ăn] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Món ăn- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Món ăn] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Món ăn- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Món ăn] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Món ăn- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Món ăn] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Món ăn- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Món ăn] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Không gian- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Không gian] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Không gian- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Không gian] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Không gian- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Không gian] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Không gian- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Không gian] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Không gian- Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì
[Không gian] - Quán Ăn Tiến Hưng - Quán Cá Hạc Trì

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan