27-07-2023 09:50

Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Giới thiệu

- Địa chỉ: Tổ 2 Tân Thuận, P. Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
- Số điện thoại: (0210) 6 562 886
- Giờ mở cửa:  08:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Tổng hợp- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Món ăn- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Món ăn] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Không gian- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Không gian] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Không gian- Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng
[Không gian] - Quán Ăn Cơm Hạnh Mẻ Quàng

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan