21-08-2023 09:10

Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Giới thiệu

- Địa chỉ: 75/10/7/4 Đường Số 48, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  09:00 - 21:00
- Giá: 18.000 ₫ - 30.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Tổng hợp- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Tổng hợp] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Thực đơn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Thực đơn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Món ăn- Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online
[Món ăn] - Trà Sữa Kan - Chan - Shop Online

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan