21-08-2023 09:40

Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Giới thiệu

- Địa chỉ: 246/16 Độc Lập, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  19:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫

Hình ảnh

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Xem tất cả hình ảnh...

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Món ăn- Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online
[Món ăn] - Thảo Cá Mụp - Bánh Tráng Mắm Đà Lạt - Shop Online

Vị trí

Đánh giá

  • 10
    22-08-2018 08:22:20
    Mình mua bánh về ăn mà mọi người lấy ra làm mồi nhậu mất tiêu. bắt đền shop bán bánh ngon quá, ăn mãi không chán, càng ăn cầng ghiền

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan