28-07-2023 10:08

Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Giới thiệu

- Địa chỉ: 380 Phạm Văn Đồng, P. 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  16:00 - 23:59
- Giá: 50.000 ₫ - 90.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Tổng hợp- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Tổng hợp- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Tổng hợp- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Tổng hợp- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Xem tất cả hình ảnh...

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Thực đơn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Thực đơn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Món ăn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Món ăn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Món ăn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Món ăn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Món ăn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Món ăn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Món ăn- Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình
[Món ăn] - Quán Nhậu Nhi Hai Cô - Quán Ăn Gia Đình

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan