28-07-2023 10:02

Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Giới thiệu

- Địa chỉ: 2/6 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 848 081
- Giờ mở cửa:  10:00 - 23:00
- Giá: 40.000 ₫ - 200.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Tổng hợp- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Tổng hợp- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Tổng hợp- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Tổng hợp- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Tổng hợp- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Tổng hợp] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Xem tất cả hình ảnh...

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Thực đơn- Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê
[Thực đơn] - Quán Nhậu Bolero 21 - Đặc Sản Đồng Quê

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan