24-07-2023 19:50

Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Giới thiệu

- Địa chỉ: 02 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 22 242 374 - 0909 914 949
- Giờ mở cửa:  08:30 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 110.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Tổng hợp- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Tổng hợp] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Thực đơn- Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng
[Thực đơn] - Press Corner Coffee And Lounge - Đinh Tiên Hoàng

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan