21-06-2022 08:36

Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Giới thiệu

- Địa chỉ: 83 Đường Số 3, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0938 268 939
- Giờ mở cửa:  07:00 - 22:00
- Giá: 39.000 ₫ - 79.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Tổng hợp- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Tổng hợp] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Món ăn- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Món ăn] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Không gian- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Không gian] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Không gian- Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices
[Không gian] - Quán Ăn Fresh Concepts - Salads & Juices

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan