19-12-2022 08:45

Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Giới thiệu

- Địa chỉ: 857A Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫

Hình ảnh

Thực đơn- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Thực đơn- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Thực đơn] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Món ăn- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Xem tất cả hình ảnh...

Món ăn- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Món ăn] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Không gian- Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt
[Không gian] - Cafe Hava's Tea - Trà Sữa Đài Loan & Ăn Vặt

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan