07-08-2023 14:12

Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Giới thiệu

- Địa chỉ: G29 - 30 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0968 909 882
- Giờ mở cửa:  07:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Tổng hợp- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Tổng hợp] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Thực đơn- Time Coffee - Ngô Thì Nhậm
[Thực đơn] - Time Coffee - Ngô Thì Nhậm

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan