07-08-2023 14:12

Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Giới thiệu

- Địa chỉ: 12 BT1 Hồ Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa:  08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Tổng hợp- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Tổng hợp- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Tổng hợp- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Tổng hợp] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Xem tất cả hình ảnh...

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Thực đơn- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Thực đơn] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Không gian- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Không gian] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Không gian- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Không gian] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Không gian- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Không gian] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Không gian- Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán
[Không gian] - Cafe Trà Hoa Quán - Hồ Văn Quán

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan