04-08-2023 11:37

Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Giới thiệu

- Địa chỉ: 9 G19 Ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0966 588 382
- Giờ mở cửa:  08:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 45.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Tổng hợp- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Tổng hợp] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Món ăn- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Món ăn] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Không gian- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Không gian] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Không gian- Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng
[Không gian] - Bụi Coffee - Huỳnh Thúc Kháng

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan