17-01-2024 14:54

Bạn sẽ đi du lịch được bao lâu với 100 USD?

Bạn sẽ đi du lịch được bao lâu với 100 USD?

Với 100 USD, khách du lịch có thể sống được 6,82 ngày ở Hà Nội trong khi chỉ được một ngày ở London.

ban-se-di-du-lich-duoc-bao-lau-voi-100-usd-ivivu1

(Đánh giá dựa trên số liệu mức tiêu thụ trung bình của trang Tripomatic)

Đánh giá