7.1

Nhà Hàng Cơm Niêu Đất Việt - Ngô Đức Kế

Chưa có website
Chưa có số điện thoại
Đang mở cửa  10:00 - 22:00
50.000 ₫ - 100.000 ₫

Bình luận

  • Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
  • Khu Vực
  • Đường phố
  • Điểm ở gần