23-06-2024 10:52

Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Giới thiệu

- Địa chỉ: 385D Minh Phụng, Quận 11, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa:  14:30 - 23:30
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Tổng hợp- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Tổng hợp- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Tổng hợp- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Tổng hợp- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Tổng hợp- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Thực đơn- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Thực đơn- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Thực đơn] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Không gian- Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân
[Không gian] - Quán Ăn Tám Mập - Cơm Bình Dân

Vị trí

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan