Địa điểm Xăm hình tại Hồ Chí Minh

Black White Ink Tattoo Xăm hình

Black White Ink Tattoo

115/8 Lê Trọng Tấn Sơn Ký Thành phố Hồ Chí Minh 70000

Tattoo Trần Kỹ Xăm hình

Tattoo Trần Kỹ

Tattoo Xăm hình

Tattoo

Tattoo Saigon Xăm hình

Tattoo Saigon